De voorzieningen voor Tzummarum en Firdgum concentreren zich in het dorp Tzummarum.

Zorgcentrum (Nij Bethanië)
Zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum is onderdeel van zorggroep het Bildt uit Sint Annaparochie en levert momenteel zorgdiensten aan de bewoners van de aan- en inleunwoningen binnen het complex. Samen met Wonen Noordwest Friesland wordt er momenteel gewerkt aan verdere plannen zoals een renovatie van een deel van het gebouw, een opwaardering van het atrium welke gebruikt wordt voor activiteiten en ondersteunende functies aan de zorg en een nieuwe entree. Of de naam Nij Bethanië behouden kan blijven voor het dorp is nu nog een vraagteken. Noorderbreedte heeft deze naam min of meer geclaimd. Of dat houdbaar is en mag wordt nader onderzocht.

Verder is er een actieve groep vrijwilligers verbonden aan Nij Bethanië die opereren onder de naam W.A.T, wat staat voor Wurkgroep Alderein Tsjummerarum. Zij ondersteunen de professionele medewerkers om zo de bewoners het nodige aan activiteiten te kunnen bieden.

Harnehal
Sporthal De Harnehal in Tzummarum biedt onderdak aan vele sportieve en andere activiteiten, www.harnehal.nl. Het beheer van de nabij de Harnehal gelegen sportvelden is in handen Stichting Bestuur Sportaccommodatie 

Eisinger & Jalink Huisartsen
In Tzummarum is een apotheekhoudend huisartsenpraktijk. www.tzummarum.praqtijkplus.nl.  Voor vrijwel alle andere gezondheidszorg is men aangewezen op voorzieningen elders. Zie ook onder Zorgcentrum.

Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.
De rijke lokale geschiedenis van Tzummarum – Firdgum en Noordwest Friesland vind u bij het digitale dorpsarchief, www.oudtzummarum.nl.

Onderwijs
In Tzummarum zijn twee basisscholen, de M.J. Tamsmaskoalle, www.tamsmaskoalle.nl en Cbs de Schalmei, www.pcbsdeschalmei.nl Voortgezet onderwijs in Franeker, Harlingen, Sint Annaparochie, Leeuwarden.

Religie
De centraal in het dorp gelegen Sint Martinustjerke is de Protestantse Kerk van het dorp, elke zondag is hier een kerkdienst

Recreatie en toerisme
Tzummarum en Firdgum zijn gelegen in een aantrekkelijke omgeving, waarvan rust en ruimte de grootste attracties vormen. Bovendien zijn de oude steden Franeker (met onder meer het beroemde Planetarium) en Harlingen (veerboten naar Vlieland en Terschelling) vlakbij. In Firdgum is het museum en archeologisch steunpunt de Yeb Hettinga Skoalle gevestigd met een uitgebreide collectie oude gereedschappen en wisselende tentoonstellingen. In Tzummarum is het prachtig gerestaureerde (voormalige) treinstation (alleen exterieur te bezichtigen) een bezoek waard. Het naastgelegen Retiradegebouwtje geeft informatie over de voormalige spoorlijn “It Dokkumer Lokaaltsje”. Onder aan de zeedijk bij Tzummarum staat het monument voor de haringvissers.

 Vakantiepark de Friese wadden in Tzummarum biedt op camping en in bungalows onderdak aan toeristen.

 Meer informatie: www.noardfryslan.nl  en www.beleeffriesland.nl.

 

 

Geen evenementen