Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde Tzummarum tot de gemeente Barradeel, welke op die datum opgeheven is. Tzummarum is een dorp gelegen in een agrarisch gebied, op een steenworp van de Waddenzee in het noordwesten van Friesland. Tzummarum is een van de grootste dorpen in de gemeente Franekeradeel, met ca. 1500 inwoners. Het naburige dorpje Firdgum (ca. 60 inwoners) is op Tzummarum geori├źnteerd.

Beide dorpen zijn actieve, levendige dorpen waar gezelligheid en vermaak voorop staan. De meeste activiteiten vinden plaats in Tzummarum. Het dorp herbergt twee scholen, diverse winkels en bedrijven, een huisartsenpraktijk, een recreatiepark en een sporthal. Firdgum heeft naast een Archeologisch steunpunt, de Yeb Hettingaskoalle, een manege. Er zijn meer dan 30 verenigingen op de gebieden van sport, spel, toneel, muziek en plezier.

Jaarlijks worden er meerdere activiteiten georganiseerd door de verschillende verenigingen, waaronder het dorpsfeest, veemarkt met braderie, de toneeluitvoering en verschillende sportevenementen.

Het dorp Tzummarum is gesticht op de kwelderwal die van Sexbierum tot Minnertsga loopt. Het ontstaan van het dorp, door de aanleg van een terp op deze kwelderwal, zal ongeveer in de achtste eeuw hebben plaatsgevonden. De eerste bewoners kwamen hier wonen omdat de hoger gelegen gebieden bij het dorp vruchtbare zavelgronden hadden die goed waren te bewerken.

De landerijen ten noorden van het dorp werden eeuwenlang vooral gebruikt voor de landbouw, terwijl de lage landen ten zuiden van het dorp vaak als hooiland dienst deden. Naast de landbouw was ook lang de visserij een belangrijke bron van inkomen in het dorp. De Vissersvaart van Zeedijk naar het dorp werd speciaal gegraven om de vangst naar de klanten te kunnen brengen. Bij Koehool staat onderaan de dijk een monument van een haringvisser.

De hervormde kerk van Firdgum is in 1794 wegens bouwvalligheid afgebroken, maar de 13e-eeuwse toren is blijven staan. In de toren bevindt zich een klok uit 1471. In de Yeb Hettingaskoalle bevindt zich een archeologisch steunpunt  met een vaste collectie van lokale vondsten en wisselende exposities van hedendaagse kunstenaars. Iets buiten Firdgum lag Station Firdgum aan de NFLS-spoorlijn van Stiens naar Harlingen.

Bron: Wikipedia

Geen evenementen